หลักสูตรที่จะทำให้คุณกลายเป็น “ดาต้ามาสเตอร์” ที่เชี่ยวชาญและสามารถทำงานในฐานะ Data Scientist ได้จริง ผ่านการเรียนอย่างเข้มข้น 14 สัปดาห์ การทดลองงานกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลตัวจริงอย่างใกล้ชิด พร้อมมีสิทธิ์ได้รับโอกาสเข้ารับทำงานในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศในฐานะ Data Scientist อีกด้วย! 

ขณะนี้รุ่นที่ 1 ปิดรับสมัครแล้ว
ผู้สมัครสามารถเช็คผลการคัดเลือกได้ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

แล้วพบกันนะ !

อัปสกิลสู่การเป็น Data Scientist มืออาชีพ
กับคอร์สที่สอนตั้งแต่ต้นจนทำงานได้จริง

ติวเข้มจาก
มาสเตอร์

14 Weeks
Intensive Learning

ฝึกงานกับ
มาสเตอร์

3 Months
Of Paid Internship

 

ก้าวสู่อาชีพใหม่อย่างมาสเตอร์

Job Placement
Opportunities

 

เรียนรู้ผ่าน Use Case จากผู้ใช้ Data ในโลกธุรกิจและอุตสาหกรรม

พัฒนาฝีมือจากการลงมือทำโปรเจกต์จริง แถมมี Certificate รองรับ

ติวเข้มและทำงานร่วมผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า

บรรยากาศการเรียนแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์แบบ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สร้างคอนเนคชั่นและโอกาสในการทำงานในสายอาชีพแห่งอนาคตในบริษัทชั้นนำ 

Course Curriculum

หลักสูตรการเรียน 14 สัปดาห์ครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็นในงานด้าน Data Science ทั้งทฤษฏีและการปฏิบัติใช้จริง พร้อมเสริมทักษะด้วยการทำโปรเจกต์จากเคสตัวอย่างจริง พร้อมที่จะทำให้คุณเป็น “ดาต้ามาสเตอร์”

The Data Master School

Data Analytics

เรียนรู้สถิติเบื้องต้น และการพลอตกราฟรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะกับข้อมูล เพื่อนำไปหา insight ให้ทาง business นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ อีกทั้งสามารถนำไปประกอบ กับเทคนิคทางด้าน Data Science ในการวิเคราะห์ที่ลึกขึ้นในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป

The Data Master School

Machine Learning

เรียนรู้เกี่ยวกับ machine learning ประเภทต่าง ๆ และอัลกอริทึ่มเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

The Data Master School

Prediction Model

เรียนรู้การสร้างโมเดลเพื่อทำนายเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของลูกค้า อาทิ สินค้าที่ลูกค้าน่าจะซื้อเป็นชิ้นถัดไป หรือนำไปใช้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อองค์กร อาทิการทำนาย Fraud การทำนายว่าลูกค้าคนไหนจะหยุดใช้บริการ เป็นต้น

The Data Master School

Trend Forecasting

เรียนรู้การสร้างโมเดลสำหรับทำนายแนวโน้มของรายได้ รายจ่าย หรือจำนวนลูกค้า ที่อาจจะมีช่วงเวลาเป็นปัจจัยสำคัญในการทำนายปริมาณ เป็นสิ่งที่เราพบเจอเป็นประจำ เช่น แนวโน้มของผู้ติดเชื้อ Covid หรือ แนวโน้มของตลาดหุ้น

The Data Master School

Customer Segmentation

เรียนรู้การจัดกลุ่มลูกค้า จากข้อมูลต่าง ๆ เช่น การซื้อของ รายได้ อายุ เพศ พฤติกรรมการจ่ายเงิน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญในการทำความเข้าใจลูกค้าขององค์กรในภาพรวม และนำมาใช้ในสาย marketing รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการ

The Data Master School

Contextual Marketing

เรียนรู้วิธีการส่งโฆษณาให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลในทุกแง่มุม ตั้งแต่ข้อมูลสถานะต่าง ๆ ไปจนถึงข้อมูลแบบ real time ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำการตลาดในปัจจุบัน ที่ธุรกิจต้องแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงลูกค้าในระดับวินาที

The Data Master School

Recommendation System

เรียนรู้การทำงานของระบบ recommendation system ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะกับ องค์กรที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อเสนอให้กับลูกค้า อาทิ ร้านอาหาร Ecommerce เอเจนซี่ท่องเที่ยวหากมีการพัฒนาระบบนี้ขึ้น พร้อมกับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ จะสามารถช่วยแนะนำสินค้าให้ ลูกค้าแต่ละคนได้อย่างตรงใจและมีประสิทธิภาพ

The Data Master School

Anomaly & Fraud Detection

เรียนรู้วิธีการหาสิ่งที่ผิดแผก แปลกปลอมในข้อมูล ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่จำเป็นสำหรับการป้องกันความเสียหายของบริษัท และลูกค้าบริษัท อาทิ การลักลอบใช้บัตรเครดิต การเคลมประกันแบบไม่ถูกต้อง โดยคลาสนี้จะมีการสอดแทรกความรู้ด้านการจัดการข้อมูล รวมถึงการทำพรีเซนเทชั่น Story Telling ซึ่งสำคัญเป็นทักษะที่สำคัญมากในการบอกอธิบายรายละเอียดกับให้ผู้บริหารหรือฝ่ายการตลาด

NOV 18 Program Introduction
NOV 19 Python I
NOV 25 First meet [On-site]
NOV 26 Python II

DEC 17   Statistics for Data Science

JAN 7   Machine Learning I
JAN 14 Machine Learning II
JAN 21 Data Analytics / Visualisation –
              Dashboard

JAN 28 Customer Segmentation

FEB 4   Recommendation System
FEB 11 Contextual Marketing
FEB 18 Churn Prediction
FEB 25 Trend Forecasting

 

MAR 11 Fraud Detection & Anomaly
MAR 18 Data in Action [On-site]
MAR 19 Project Day [On-site]

Our Instructors

ติวเข้มกับมาสเตอร์ระดับแนวหน้าของวงการ

The Data Master School

ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย

CEO & ผู้ก่อตั้ง Botnoi Group อดีตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส Telenor Group

The Data Master School

อ.ดร.นฤมล ประทานวณิช

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Data Master School

ผศ.ดร.ฑิตยา หวานวารี

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Data Master School

เถกิง บรรจงรักษ์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย Botnoi Group อดีตผ้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ MInor Food Group

Certification of Completion

รับใบประกาศนียบัตรไว้ประดับโปรไฟล์ หลังสำเร็จหลักสูตร

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2565

1. กรอกใบสมัครบนเว็บไซต์
2. ทำแบบทดสอบพื้นฐาน
3. รอการประกาศผล
4. ชำระค่าสมัครเรียน

ราคา 12,000 บาท

*ค่าใช้จ่ายหลังจากผ่านเข้าการทดสอบ

FAQs

คอร์ส The Data Master มีการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานทั้งการเรียนออนไลน์และเวิร์คช็อปที่ตึก FYI Center หรือพื้นที่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 4 ครั้ง

คอร์ส The Data Master มีการจัดการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ เวลา 9:00 – 12:00 น. และพร้อมเริ่มเส้นทางสู่มาสเตอร์ใน Batch ที่หนึ่งพร้อมกันวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2022

ทุกวันเสาร์ เวลา 09:00 – 12:00 น. โดยจะเริ่มคลาสแรกในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมจัดในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Zilla Space ของ FYI Center

สำหรับการเรียนออนไลน์จะใช้โปรแกรม Zoom – Webinar

ตอนนี้ทางคอร์สอยู่ในช่วงการจัดตารางเรียน On-site โดยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบอีกครั้งในช่วงการเปิดภาคการศึกษา

ชำระค่าเรียนผ่าน Online payment ของ GB Prime Pay สามารถออกใบกำกับภาษีได้

ในระหว่างเรียน มาสเตอร์จะมีการบ้านและโปรเจกต์ ให้กับทางผู้เรียนในการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถ ซึ่งการทำโปรเจกต์นี้จะมีผลต่อการประเมินเพื่อเข้ารับการฝึกงานต่อไป

หากไม่สามารถเข้าเรียนในคลาสใดคลาสหนึ่งได้ ทาง The Data Master จะมีวิดิโอย้อนหลัง ซึ่งแนะนำให้ผู้เรียนดูภายใน 7 วันก่อนเริ่มคลาสใหม่

ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าเรียนเกิน 80% และห้ามขาดวิชาโปรเจกต์เพื่อมีสิทธิสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกงานต่อไป

คอร์ส The Data Master แบ่งการมอบใบประกาศนียบัตรยืนยันการสำเร็จหลักสูตรออกเป็น 2 ระดับ

1. Certificate of Attendance
– ผู้เรียนเข้าเรียนเกิน 80% ของบทเรียนทั้งหมด และร่วมปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวิชาบังคับตามที่กำหนดโดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
– ผู้เรียนสอบวัดระดับหลังเรียนผ่านด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 80%
2. Certificate of Achievement
– ผู้เรียนผ่านการสอบสัมภาษณ์หลังการฝึกงาน (On The Job Training)

สามารถทำการทดสอบหลังเรียนเพื่อรับ Certificate of Attendance ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้
– ผู้เรียนเข้าเรียนเกิน 80% ของบทเรียนทั้งหมด และร่วมปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวิชาบังคับตามที่กำหนดโดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
– ผู้เรียนสอบวัดระดับหลังเรียนผ่านด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 80%

ข้อสอบของ The Data Master คือข้อสอบที่ประเมินความรู้พื้นฐานด้าน Data Science และประเมินความสนใจในการเข้าเรียนและฝึกฝนกับ The Data Master

ช่วงเวลาการฝึกงานจะเริ่มในช่วงเมษายน 2565 และจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนหลังจากเริ่มต้น

ผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกงานได้สำเร็จจะได้รับค่าตอบแทนในช่วงฝึกงาน ไม่เกิน 12,000 – 20,000 บาท*

ผู้เรียนจำเป็นต้องปฏิบัติงานในบริษัทที่ได้รับมอบมายในวันและเวลาการทำงานของบริษัทนั้นๆ (Full-Time)

อัตราเงินเดือนหลังจากจบการศึกษาไปแล้วจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียนว่าสามารถจัดอยู่ในระดับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส (Senior Data Scientist) หรือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Junior Data Scientist)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า